EU · EN

EPEC-EuSemcor

EPEC-EuSemcor

EuSemcorren hainbat izenen agerpen eskuz etiketatu dira EusWordNet-eko adierak erabiliaz. Bi baliabideak elkarrekin garatu dira, eta horrek adieren arteko mugak garbiago definitzea ekarri du, eta bi baliabideen arteko integrazio estuagoa.
Garapen-metodologiak edizioa, etiketatzea eta desadostasunen kudeaketa zituen barnean.

EPEC corpuseko izenen agerpenak EusWN-eko adierekin markatuta dituen corpusa
Eneko Agirre
eneko.agirre@ehu.eus
Online
Hizkuntza
UPV/EHU
HiTZ zentroa - Ixa taldea
Idatzizkoa