EU · EN

EDGK

EDGK

Hizkuntza-ezagutzan oinarrituta osatu den gramatika konputazionala da hau. Gramatika hau osatzen duten islapen-erregelen bitartez esaldi bateko hitz bakoitzari dependentzia-etiketa bat esleitzen zaio eta hitz bakoitzaren gobernatzailea zein norabidetan aurkitzen den esaldi bakoitzaren barruan zehazten da; alegia, bi hitzen arteko dependentzia sintaktikoa (bata gobernatzailea eta bestea mendekoa) gauzatzen da Dependentzia Gramatikaren Teorian (Tesnière, 1959) oinarrituta. Islapen-erregela horien idazketa Murriztapen Gramatika (Karlsson et al., 1995) formalismoa baliatuz egin da.
Gramatika hau analizatzaile sintaktikoaren bitartez aplikatu ondoren, testu errealetako esaldien analisi sintaktiko osoak lortzen dira.

Hizkuntza-ezagutzan oinarrituta osatu den Euskarako Dependentzia Gramatika Konputazionala (EDGK) da.
Maxux Aranzabe
maxux.aranzabe@ehu.eus
Eskaera bidez
Hizkuntza
UPV/EHU
HiTZ zentroa - Ixa taldea
Idatzizkoa