EU · EN

Maltixa

Maltixa

Euskarazko testu bat emanda, esaldi bakoitza lerro batean, esaldi horien analisiak lortuko ditu. Hau da, mendekotasun-zuhaitza lortuko da

Analizatzaile sintaktiko-estatistikoa
Koldo Gojenola
koldo.gojenola@ehu.eus
Eskaera bidez
Demo
Hizkuntza
UPV/EHU
HiTZ zentroa - Ixa taldea
Idatzizkoa