EU · EN

Denbora-informaziodun corpusak

Denbora-informaziodun corpusak

TimeMLri jarraituz etiketatuta dauden corpusak. Denbora-informazioa etiketatuta dute eta denbora-lerroak, kausa-ondorio azterketak, etab. aztertzeko balio dute.

TimeMLri jarraituz etiketatuta dauden corpusak.
Begoña Altuna
begona.altuna@ehu.eus
Deskarga
Hizkuntza
UPV/EHU
HiTZ zentroa - Ixa taldea
Idatzizkoa