EU · EN

Zuzenbidea

Zuzenbidea

Legeak/Leyes glosategia
Glosategi juridikoa
GARALEX
administrazioko eta arlo juridikoko hizkuntza-erabilerak aztertzeko garatu den ezagutza-bankua
Zuzenbide Corpusa
Euskara juridikoaren eragile nagusiek sortutako testuak eskuragarri jartzen ditu