EU · EN

Baliabidea arloka sailkatuta

Garaterm corpusa
Testu-corpus akademikoa
TZOS (Terminologia Zerbitzurako Online Sistema)
UPV/EHUko irakasleek komunikazio akademikoan erabiltzen duten terminologia biltzeko, ikusgai egiteko eta partekatzeko datu-basea
IZIBI-TZOS (Ingeniaritza Zibila alorrera bideratutako TZOS)
Unibertsitateko eta lan-munduko adituak elkarlanean aritzeko datu-basea, Ingeniaritza Zibilaren alorra lantzea helburu duena.
Ixa taldeko produktu guztiak

Hizkuntza

WSD-IXA
Euskarazko Adiera-Desanbiguazioa
Ixa pipes
Hizkuntzaren Prozesamendurako tresna eleanitzak
ixaKat
Euskararen tratamendurako balio duen hizkuntza prozesatzaileen kate modularra
Maltixa
Analizatzaile sintaktiko-estatistikoa
Eskaera bidez
Eustagger
Euskararako etiketatzaile morfosintaktikoa
Eskaera bidez
Xuxen
Euskarazko zuzentzaile ortografiko eta gramatikala
BERTeus
BERT hitzkuntza eredua euskararako
EPEC-DEP (BDT)
Sintaktikoki etiketatutako EPEC corpusa (Basque Dependency Treebank)
Konbitzul
Izen+aditz konbinazio-itzulpenen datu-basea
EusWN
Euskal WordNet
ETSC-CBST
Euskarazko Testu Sinplifikatuen Corpusa (ETSC)
e-ROLda
Euskarazko predikatuak aztertzeko ingurunea
UD treebank for Basque
Dependentzia Unibertsalak proiektuko gidalerroak jarraituta etiketatutako euskarazko zuhaitz-bankua
BertsolariXa
Errimak bilatzeko tresna.
EPEC-KORREF
Euskararako Korreferentzia Corpusa
BASYQUE
Euskararen sintaxiaren aldaketak aztertzeko aplikazioa
EPEC-EuSemcor
EPEC corpuseko izenen agerpenak EusWN-eko adierekin markatuta dituen corpusa
EDGK
Hizkuntza-ezagutzan oinarrituta osatu den Euskarako Dependentzia Gramatika Konputazionala (EDGK) da.
Eskaera bidez
ZT corpusa
Zientzia eta Teknologiako testuen corpusa (morfosintaktikoki etiketatua).
Analhitza
Euskarazko, gaztelaniako edo ingeleseko testu batetik informazio linguistikoa erauzten lagunduko dizu
Denbora-informaziodun corpusak
TimeMLri jarraituz etiketatuta dauden corpusak.
European Clinical Case Corpus (E3C) - Basque
Kasu klinikoak batzen dituen corpusa

Zuzenbidea

Zuzenbide Corpusa
Euskara juridikoaren eragile nagusiek sortutako testuak eskuragarri jartzen ditu
Legeak/Leyes glosategia
Glosategi juridikoa
GARALEX
administrazioko eta arlo juridikoko hizkuntza-erabilerak aztertzeko garatu den ezagutza-bankua

Historia

NeLHi. Never-ending Linking History
Interpretazio semantikoaren mekanismoak esperimentatzea du helburu