EU · EN

Baliabidea arloka sailkatuta

Garaterm corpusa
Testu-corpus akademikoa
TZOS (Terminologia Zerbitzurako Online Sistema)
UPV/EHUko irakasleek komunikazio akademikoan erabiltzen duten terminologia biltzeko, ikusgai egiteko eta partekatzeko datu-basea
IZIBI-TZOS (Ingeniaritza Zibila alorrera bideratutako TZOS)
Unibertsitateko eta lan-munduko adituak elkarlanean aritzeko datu-basea, Ingeniaritza Zibilaren alorra lantzea helburu duena.
Ixa taldeko produktu guztiak

Hizkuntza

Ixa pipes
Hizkuntzaren Prozesamendurako tresna eleanitzak
ixaKat
Euskararen tratamendurako balio duen hizkuntza prozesatzaileen kate modularra
Maltixa
Analizatzaile sintaktiko-estatistikoa
Eskaera bidez
Eustagger
Euskararako etiketatzaile morfosintaktikoa
Eskaera bidez
Xuxen
Euskarazko zuzentzaile ortografiko eta gramatikala
BERTeus
BERT hitzkuntza eredua euskararako
EPEC-DEP (BDT)
Sintaktikoki etiketatutako EPEC corpusa (Basque Dependency Treebank)
Konbitzul
Izen+aditz konbinazio-itzulpenen datu-basea
EusWN
Euskal WordNet
ETSC-CBST
Euskarazko Testu Sinplifikatuen Corpusa (ETSC)
e-ROLda
Euskarazko predikatuak aztertzeko ingurunea
UD treebank for Basque
Dependentzia Unibertsalak proiektuko gidalerroak jarraituta etiketatutako euskarazko zuhaitz-bankua
BertsolariXa
Errimak bilatzeko tresna.
EPEC-KORREF
Euskararako Korreferentzia Corpusa
BASYQUE
Euskararen sintaxiaren aldaketak aztertzeko aplikazioa
EPEC-EuSemcor
EPEC corpuseko izenen agerpenak EusWN-eko adierekin markatuta dituen corpusa
EDGK
Hizkuntza-ezagutzan oinarrituta osatu den Euskarako Dependentzia Gramatika Konputazionala (EDGK) da.
Eskaera bidez
ZT corpusa
Zientzia eta Teknologiako testuen corpusa (morfosintaktikoki etiketatua).
WSD-IXA
Euskarazko Adiera-Desanbiguazioa
Analhitza
Euskarazko, gaztelaniako edo ingeleseko testu batetik informazio linguistikoa erauzten lagunduko dizu
Denbora-informaziodun corpusak
TimeMLri jarraituz etiketatuta dauden corpusak.
European Clinical Case Corpus (E3C) - Basque
Kasu klinikoak batzen dituen corpusa

Zuzenbidea

Zuzenbide Corpusa
Euskara juridikoaren eragile nagusiek sortutako testuak eskuragarri jartzen ditu
Legeak/Leyes glosategia
Glosategi juridikoa
GARALEX
administrazioko eta arlo juridikoko hizkuntza-erabilerak aztertzeko garatu den ezagutza-bankua

Historia

NeLHi. Never-ending Linking History
Interpretazio semantikoaren mekanismoak esperimentatzea du helburu